Informatie

Ik heb mij toegelegd op de diagnostiek en behandeling van de meest gangbare psychiatrische problemen zoals psychotische stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, waaronder bipolaire stoornissen, burn-out, trauma en persoonlijkheidsproblematiek. Informatie over mijn achtergrond, de kosten van behandeling, hoe de waarneming is geregeld en wat u kunt doen als u een klacht heeft kunt u op deze pagina’s lezen.

Waarneming bij langdurige afwezigheid:

In geval van ziekte of langdurige uitval zal de praktijk waargenomen worden door collega psychiaters van de VVPAO. Adresgegevens en telefoonnummers kunt u vinden op de site van de Vereniging voor Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken: www.vvpao.nl

Kosten:

Vanaf 2014 is er een opsplitsing gekomen van de GGZ in ​een generalistische basis GGZ en de specialistische GGZ. De huisarts heeft een sleutelrol in de bepaling welke problematiek waar behandeld moet worden. Ik heb als psychiater een contract met een groot aantal zorgverzekeraars afgesloten voor de specialistische GGZ (voorheen de 2de lijn). Voor behandeling in mijn praktijk is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Behandelingen worden in dat geval vergoed vanuit de basisverzekering. Aan het eind van de behandeling worden de kosten gedeclareerd bij uw verzekeraar via een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De declaraties voor de praktijk worden verzorgd door Vecoso. Uw verzekeraar keert de vergoeding van de behandeling rechtstreeks aan mij uit. Uw eigen risico bij de zorgverzekeraar wordt hier wel op aangesproken en het betreft hier altijd het eigen risico van het jaar waarin de behandeling gestart is.

Per 1 januari 2012 kunnen afspraken waarbij een client niet gekomen is, niet meer bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Bij verhindering dienen afspraken uiterlijk 12 uur van te voren telefonisch of per email afgezegd te worden. Doet u dit niet dan zal een “no show” tarief van 25 euro bij u in rekening worden gebracht. Hiervoor ontvangt u van mij een factuur.

Privacy:

Als erkende en geregistreerde professional ben ik gebonden aan regels m.b.t. uw privacy. Zo mag ik geen informatie aan derden verstrekken zonder uw schriftelijke toestemming en goedkeuring. Ik werkt met een Elektronisch Patienten Dossier (EPD) dat digitaal wordt bewaard en dat volgens de meest recente richtlijnen is beveiligd. U heeft vanzelfsprekend altijd recht op inzage in uw dossier (met uitzondering van de persoonlijke werkaantekeningen). Voor het elektorinisch dossier maak ik gebruik van de diensten van Careweb.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De praktijk voldoet aan de eisen die deze verordening stelt. De AVG-verklaring van mijn praktijk, afgegeven door het European Certification Bureau Nederland BV, kunt u op de praktijk inzien. Iedere patient ontvangt tevens informatie op papier waarin hij/zij geïnformeerd wordt over de manier waarop ik in de praktijk omgaan met uw persoonlijke gegevens.

AVG-verklaring praktijk

​​Kwaliteitsstatuut

​​​Via deze link kunt u een exemplaar van het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk downloaden:

kwaliteitsstatuut​