Intake en behandeling

Wanneer u zich bij mij aanmeldt zal ik met u een afspraak maken voor een intake. De intake bestaat uit twee gesprekken. In het eerste gesprek zal ik samen met u de klachten en problemen in kaart brengen die aanleiding zijn voor de verwijzing. Hierna volgt een tweede gesprek  waarbij ik uw levensloop zal bespreken om zodoende een beeld te kunnen  vormen van uw leven tot nog toe.

Na beide intakegesprekken wordt u uitgenodigd voor een derde gesprek  waarin ik met u mijn conclusies en bevindingen zal bespreken. Hierbij  komt de diagnose aan bod en mijn voorstel voor behandeling. In dit  gesprek kunt u aangeven of u met de behandeling wilt starten of niet.

Kiest u ervoor om met de voorgestelde behandeling te starten dan zal ik met u het behandelplan verder uitwerken en concreet bespreken hoe de  behandeling eruit zal gaan zien. Het behandelplan vormt de leidraad voor de behandeling en het beloop van de behandeling zal regelmatig met u  geevalueerd worden.

De behandeling bestaat uit gesprekken waarbij ik gebruik maak van de  inzichten uit diverse psychotherapeutische stromingen afhankelijk van de aard van uw problemen. Indien nodig schrijf ik in overleg met u medicijnen voor. De gespreksduur is 45  minuten.