Norbert Scheepers – BIG nummer 79037827901 – Nieuwe Niedorp 

PSYCHIATRIEPRAKTIJK SCHEEPERS

Intake en behandeling

Wanneer u zich bij mij aanmeldt zal ik met u een afspraak maken voor een intake. De intake bestaat uit twee gesprekken. In het eerste gesprek zal ik samen met u de klachten en problemen in kaart brengen die aanleiding zijn voor de verwijzing. Hierna volgt een tweede gesprek  waarbij ik uw levensloop zal bespreken om zodoende een beeld te kunnen  vormen van uw leven tot nog toe.

Na beide intakegesprekken wordt u uitgenodigd voor een derde gesprek  waarin ik met u mijn conclusies en bevindingen zal bespreken. Hierbij  komt de diagnose aan bod en mijn voorstel voor behandeling. In dit  gesprek kunt u aangeven of u met de behandeling wilt starten of niet.

Online behandeling is op indicatie mogelijk. Hiervoor gebruik ik de beveiligde beeldbel mogelijkheid van het eHealth platform Embloom. Via de platform is het tevens omgelijk om gebruik te maken van diverse eHealth modules. Meer informatie hierover kunt u vinden op https://www.embloom.n

Kiest u ervoor om met de voorgestelde behandeling te starten dan zal ik met u het behandelplan verder uitwerken en concreet bespreken hoe de  behandeling eruit zal gaan zien. Het behandelplan vormt de leidraad voor de behandeling en het beloop van de behandeling zal regelmatig met u  geëvalueerd worden.

De behandeling bestaat uit gesprekken waarbij ik gebruik maak van de  inzichten uit diverse psychotherapeutische stromingen afhankelijk van de aard van uw problemen. Indien nodig schrijf ik in overleg met u medicijnen voor. De gespreksduur is 45  minuten.

Over mij

Mijn naam is Norbert Scheepers. Ik heb geneeskunde gestudeerd aan de Vrij Universiteit en daarna mijn opleiding tot psychiater gevolgd in de Valeriuskliniek in Amsterdam. Van 1998 tot 2012 heb ik als psychiater gewerkt bij GGZ Noord Holland bij de ouderenpsychiatrie en sinds 2000 tevens als vrijgevestigd psychiater in mijn praktijk in Nieuwe Niedorp. Daarnaast ben ik voorzitter van de Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Alkmaar en Omstreken: VVPAO.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en de Orde van Medisch Specialisten. Als medisch specialist sta ik geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)  en ik ben ingeschreven in het BIG-register als arts onder nummer 79037827901 en als psychotherapeut onder nummer 49037827916.

De praktijk staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 37157217 als Psychiatriepraktijk Scheepers. De AGB-code van de praktijk is 03072617 en mijn persoonlijke AGB-code is 03069084

Klachtregeling

Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP

In het klachtenreglement, dat u hier kunt downloaden, leest u precies wat u kunt verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar

[email protected]

Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.

Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:

Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissie.nl

(via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).